تعداد عنوان ها: 32
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان

2,250,000 ریال
950,000 ریال

گویش میمه ای

گویش میمه ای

950,000 ریال
1,500,000 ریال

زبان و مهاجرت

زبان و مهاجرت

1,500,000 ریال
800,000 ریال

استعاره و شناخت

استعاره و شناخت

800,000 ریال