درباره ما

سامانه انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به دو منظور راه ­اندازی شده است:

- آماده­ سازی و انجام فرایند انتشار آثار اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- راه­ اندازی فروش مجازی آثار و کتاب­های پژوهشگاه.