تازه های نشر

نوبت چاپ: 1
نویسندگان: جلال الدین شایگان، گیتی کریم
تعداد صفحه: 535
نوبت چاپ: 1
نویسنده: تقی پورنامداریان
تعداد صفحه: 890
نوبت چاپ: 1
نویسنده: باقر ساروخانی
تعداد صفحه: 302
نوبت چاپ: 1
نویسنده: باقر ساروخانی
تعداد صفحه: 372
نوبت چاپ: 1
نویسنده: باقر ساروخانی
تعداد صفحه: 534
نوبت چاپ: 1
نویسنده: باقر ساروخانی
تعداد صفحه: 508
نوبت چاپ: 1
نویسندگان: ائلاوی ندورا اودراگو، رندال آمستر، مهدی ...
تعداد صفحه: 314
نوبت چاپ: 1
نویسنده: زهرا محققیان
تعداد صفحه: 370
نوبت چاپ: 2
نویسنده: موسی نجفی
تعداد صفحه: 267
نوبت چاپ: 1
نویسنده: سپیده میرمجیدی
تعداد صفحه: 291
نویسنده: مریم قبادی
تعداد صفحه: 227

پر فروش ترین ها

عاقلان عاشقی کنند بازتعریف «عشق» به مثابه بلوغ مراقبتی
نوبت چاپ: 1
نویسنده: مهرنوش هدایتی
تعداد صفحه: 332
قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی (دو جلد)
نوبت چاپ: 7
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
تعداد صفحه: 924