مجموعه ای از آثار دکتر کریم مجتهدی

6,300,000 ریال
رایگان قیمت الکترونیکی
عنوان مورد نظر موجود نیست.
این مجموعه شامل این آثار مؤلف است:
سهروردی و افکار او؛ تأملی در منابع فلسفۀ اشراق
مدارس و دانشگاه های اسلامی و غربی در قرون وسطی
مغولان و سرنوشت فرهنگی ایران