برچسب ها: روح‏ الله کریمی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی دانشگاه کند و کاومحور چرا و چگونه بر آموزش حافظه محور در رشته های علوم انسانی غلبه کنیم؟

دانشگاه کند و کاومحور چرا و چگونه بر آموزش حافظه محور در رشته های علوم انسانی غلبه کنیم؟

800,000 ریال