برچسب ها: طاهره کمالی زاده انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی رشته فلسفه اسلامی در آموزش عالی ایران

رشته فلسفه اسلامی در آموزش عالی ایران (بررسی تاریخی، برنامه آموزشی، مهارت و کارآفرینی)

1,300,000 ریال