برچسب ها: پرونده های خشونت جنسی محاکم کیفری حقوقی خشونت جنسی سپیده میرمجیدی

عدالت ترمیمی در محاکم کیفری، مطالعه موردی پرونده‌های خشونت جنسی

1,600,000 ریال